Hieronder belangrijke informatie omtrent het Corona virus

corona preventie

Lifetimemediums Boodschap!

corona

Wat kan ik doen?

Een goede lichaamshygiëne heeft dus een sociale functie.
Daarnaast is goede lichaamshygiëne natuurlijk belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid.
De huid, handen, haren, tanden en kleren moeten goed schoon worden gehouden.

handen wassen

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe corona virus te voorkomen?
1. Blijf zoveel mogelijk thuis.
2. Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)
3. Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar
4. Ga alleen naar buiten als dat nodig is
5. Voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen
6. Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.
7. Ga zeker niet op bezoek als je verkoudheidsklachten hebt.
8. Als u naar buiten gaat, houd dan tenminste 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar).
9. Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden.
10. Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
-Was uw handen
-20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
11. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
12. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
13. Was daarna je handen
14. Schud geen handen
15. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
Dit geldt voor iedereen, bijvoorbeeld op straat, in winkels, met collega’s, behalve thuis en binnen het gezin/huishouden.
Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?
Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Kan het virus veranderen?
Veel virussen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Zeker bij virussen die nog maar kort vanuit dieren naar mensen zijn overgegaan, kan dat gebeuren. De vraag is vooral of het virus daardoor gevaarlijker wordt voor mensen. Mutaties kunnen er ook voor zorgen dat het virus minder gevaarlijk wordt. Of er verandert wel iets maar dat maakt weinig uit. We zien gelukkig niet vaak dat een virus muteert en daardoor ineens heel gevaarlijk wordt. Uit voorzorg wordt dat altijd goed in de gaten gehouden.

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Hoe wordt het virus overgedragen?
Door hoesten komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht.

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus (COVID-19) overdragen?
Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Er zijn aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn. Maar het is onduidelijk in hoeverre zij bijdragen aan de totale verspreiding van het virus. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Wat is thuisquarantaine?
Thuisquarantaine betekent dat het gehele gezin/huishouden thuis blijft omdat iemand in het gezin luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid heeft. We spreken van quarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen.
Degene die ziek is houdt zoveel mogelijk afstand tot de gezins/huisgenoten.

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Is het een griepje of is het corona?

Waar heb je precies last van als je geïnfecteerd bent met het coronavirus?
Hoe weet je het verschil tussen griep en corona? En wat moet je doen als je denkt dat je besmet bent?

Dit zijn de symptomen
Het nieuwe coronavirus kan de ziekte Covid-19 veroorzaken.
De symptomen lijken op griepverschijnselen:
Hoesten
Kortademigheid
Koorts
Spierpijn
Verwardheid
Hoofdpijn
Keelpijn

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Sterftecijfer is onzeker
Voor zover nu bekend worden ongeveer 17 van de 100 patiënten ernstig ziek.
Mogelijk leidt zo’n 2 procent van alle besmettingen tot de dood, maar dat cijfer is onzeker.
Niemand weet hoeveel mensen besmet zijn geweest zonder dat ze ziek werden.
Als dat er veel zijn, ligt het sterftecijfer aanzienlijk lager dan 2 procent.
Patiënten die overlijden zijn doorgaans ouderen en mensen met een zwakke conditie (vaak doordat ze al een andere ziekte hebben).
Kinderen lijken minder gevoelig te zijn voor het virus.

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Zo bescherm je jezelf

Het RIVM geeft voor corona dezelfde preventietips als voor een gewone griep:
Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik alleen papieren zakdoekjes
Blijf thuis als je ziek bent
Loop met een boog om hoestende mensen heen

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Hoe weet ik het verschil tussen Covid-19 en een gewone griep?
Daar kom je alleen achter met behulp van een test. Deze test werkt pas als je de symptomen hebt.
Ben je verkouden, moet je hoesten of heb je koorts? Beperk dan je sociale contacten en blijft thuis.

Bron: RIVM De zorg voor morgen begint vandaag, GGD

Kan ik zelf om een test vragen?
Nee, de testcapaciteit is zeer beperkt en de GGD test alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is.

Vergelijk zelf de symptomen

Symptomen Corona