DISCLAIMER
Op het gebruik van deze website www.lifetimemediums.nl zijn onderstaande

gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Lifetimemediums streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te
bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat
Lifetimemediums niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als
een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lifetimemediums aanvaard geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en
evenmin voor het goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet
zonder meer relatie tussen Lifetimemediums en de gebruiker van de website ontstaan.

Email
Lifetimemediums garandeert niet dat aan haar gezonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,
omdat tijdig ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Ook de veiligheid van het email verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hiervan
verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met
Lifetimemediums te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Alle publicatie en uitingen van Lifetimemediums zijn beschermd door auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen
op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden
gemaakt. Zonder dat lifetimemediums daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Kortom
www.lifetimemediums.nl niet verantwoordelijk voor de handelswijze van de hulpverleners (mediums).