gesprek

Een gesprek of conversatie is een mondelinge communicatie tussen ten minste twee personen; in geval van één persoon spreekt men van een monoloog of een toespraak.

Een gesprek kan een vrijblijvend of een formeel karakter hebben.

Door het voeren van gesprekken kunnen we levenservaring verruimen en kennis opdoen op welke punten we nog tekortschieten wat betreft onze levenservaring.
Daardoor zijn we na het gesprek niet langer dezelfde als voor het gesprek.
Als twee mensen met elkaar in gesprek zijn, kan het gebeuren dat ze onwillekeurig elkaars snelheid van oog knipperen overnemen of zich aan elkaar gaan spiegelen (dezelfde houding aannemen).

Vormen van gesprekken:
een gesprek onder vier ogen
een slechtnieuwsgesprek
een sollicitatiegesprek
een functioneringsgesprek
een beoordelingsgesprek
een vraaggesprek of interview
een dialoog
een debat
een discussie
een non-convergent discourse of een tweetalig gesprek
een adviesgesprek
een diagnose-receptgesprek
een oppervlakkig gesprek (spreekwoordelijk over koetjes en kalfjes)
een diepgaand gesprek

Met Lifetimemediums kunt u op de volgende manieren spreken.

Zie hieronder:

Telefoon gesprek

Mail gesprek

Emailconsul lifetimemediums

Chat gesprek

life chat medium