Lifetimemediums doet zijn best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Soms kan het echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.
In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van lifetimemediums.
Wij verzoeken u om dan u klacht naar ons toe te sturen via ons contact formulier.
Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een passend oplossing voor uw proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.
Hieronder staat de door ons gehanteerde klachtenprocedure.

1. Begrippen omschrijving
Klacht

Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening.

Klager
Diegene die de klacht indient.

Klachtenprocedure
De bij lifetimemediums gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling
Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris
De persoon, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

Klachtendossier
Per klacht bij te houden dossier, waarin opgenomen documenten die met de betreffende klacht te maken hebben.

2. Doelstellingen
De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:
het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen om vervolgens een klacht netjes op te lossen.
Om vervolgens het behoud en verbetering van bestaande relaties te creëren.

3. Registratie en classificatie van de klacht
Alle klachten worden geregistreerd door middel van een per klacht bij te houden klachtendossier.
De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht.
De klacht wordt geclassificeerd: a. mondeling; en b. schriftelijk;

4. Verantwoordelijkheden
Lifetimemediums klantenservice zal de verantwoordelijk nemen de klachten zorgvuldig in behandeling te nemen.

5. Analyse van de klachten
Om onze diensten te verbeteren analyseren wij regelmatig feedback en klachten van onze klanten om vervolgens ervan te kunnen leren zodat diezelfde situatie niet nog eens in de praktijk gebeurd en zo realiseren wij continue verbetering.

6. Intern bespreken
Zodra er een klacht binnenkomt wordt deze bij ons intern besproken en regelen wij samen een passende oplossing.

7. Inzenden van klacht
Klik op Contact en stuur ons direct u klacht, wij vragen u in het bericht als
onderwerp: Klachtenregeling
erbij te zetten zodat de juiste afdeling u vraag of klacht spoedig in behandeling kan nemen.
Alvast bedankt.

Deze klachtenregeling is vastgesteld op 01 januari 2021.