Lifetimemediums Eva

Lifetimemediums

Beschikbaar

Wil je graag met een Medium spreken?

Bij Lifetimemediums wordt er veel waarde gehecht aan een goed consult en daarom zijn alle online consulten als volgt opgebouwd.
Bij ons voldoet het gesprek aan de volgende 4 richtlijnen:

1 Inleiding

Hier vertelt het medium zijn of haar naam en opent het gesprek.

2 Gesprek

Tijdens het gesprek komen meestal vragen naar voren waarop je een antwoord zou willen.
Het Lifetime Medium kiest de beste methode en zal met jou het gesprek doorlopen.

3 Samenvatting

Het Lifetime Medium Eva neemt alles nog even door van wat er vertelt is.

4 Slot

(eindconclusie)

Lifettime Medium zal je vrijblijvend wat tips geven waar je wellicht nog iets mee kunt.
Deze sluiten vaak aan bij jou vraag.

Probeer het!

Bel met een van onze Lifetimemediums voor het beste advies!

Tot Horens.