Privacy statement

LIFETIMEMEDIUMS hecht waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, bezoekers van haar websites en gebruikers van haar apps. Bescherming van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk en LIFETIMEMEDIUMS houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Lifetimemediums te Amsterdam (“LIFETIMEMEDIUMS”).
 2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
  De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van (potentiele) klanten van LIFETIMEMEDIUMS, bezoekers van onze websites of gebruikers van onze apps.

Persoonsgegevens worden vastgelegd op het moment dat u contact met ons zoekt per telefoon, website, app of andere verkoopkanalen. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gebruikersnaam -app
 • Gegevens gerelateerd aan de overeenkomst
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van regionale net/ telecom beheerder;
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing;
 • Technische gegevens over het gebruik van onze website of apps, zoals IP-adres, cookie id of pagina’s die bezocht worden;
 • Gegevens van overige producten en/of diensten

Lifetimemediums ontvangt naast de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, ook persoonsgegevens vanuit andere databronnen.

 1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

LIFETIMEMEDIUMS verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende activiteiten:

 • De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van onze diensten.
 • Indien de klant een abonnement van lifetimemediums heeft dan mogen (lifetimemediums) als provider de klant op zijn/haar Betaalgedrag toetsen.
 • Het doen van een aanmelding of opzegging kan schriftelijk via de mail worden ingediend.
 • Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten en potentiele klanten voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren en adviseren over en aanbieden van andere relevante producten en/of diensten van LIFETIMEMEDIUMS.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 • Het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
 • Het aanbieden van producten en/of diensten middels de LIFETIMEMEDIUMS-app;
 • Het verwerken van gegevens van gebruikers van de LIFETIMEMEDIUMS-app (klanten en potentiele klanten) voor commerciële doeleinden omtrent Levering en/of ondersteunende van diensten en producten;
 • Kwaliteits- en opleidingsdoeleinden. Indien u telefonisch contact opneemt met
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • Het aanbieden en plaatsen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons Cookie Statement;
 • Het borgen van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
 • Het voorkomen en/of opsporen van fraude;
 • Het verwerken en delen van persoonsgegevens met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van de onderneming;
 1. Aan wie verstrekt LIFETIMEMEDIUMS uw persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan LIFETIMEMEDIUMS (sub) verwerkers (derde partijen die in opdracht van LIFETIMEMEDIUMS persoonsgegevens verwerken), samenwerkende partners en leveranciers inschakelen. LIFETIMEMEDIUMS verplicht deze partijen, voor zover het verwerkers betreft, onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden te werken. Sommige van hen bevinden zich buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, zorgt LIFETIMEMEDIUMS ervoor dat met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt worden zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

Uw gegevens kunnen door LIFETIMEMEDIUMS ook in groepsverband worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van LIFTIMEMEDIUMS en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. In dat concrete geval wordt u daar specifiek over geïnformeerd en indien noodzakelijk, wordt uw toestemming daarvoor gevraagd.

LIFETIMEMEDIUMS kan ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders e.d.

 1. Op grond waarvan worden uw persoonsgegevens verwerkt?
  LIFETIMEMEDIUMS verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kan het zo zijn dat LIFETIMEMEDIUMS dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder kan LIFETIMEMEDIUMS een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan zijn voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering of promotie- en marketingdoeleinden6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
  LIFETIMEMEDIUMS neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt LIFETIMEMEDIUMS dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 2. LIFETIMEMEDIUMS treft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:
 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • doel gebonden toegangsbeperkingen en bij voorkeur dataopslag binnen de Europese Unie.
 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
  LIFETIMEMEDIUMS bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in dit privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

 • Indien u klant bent (geweest) bij LIFETIMEMEDIUMS, bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst;
 • Wanneer u LIFETIMEMEDIUMS toestemming heeft gegeven om voor het te lezen worden deze consult verslagen door ons 2 jaar bewaard vanaf het moment dat LIFETIMEMEDIUMS de aanvraag consult ontvangen heeft.
 • Telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden worden niet langer dan 3 maanden bewaard;
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.
 1. Welke rechten heeft u inzake de verwerking van uw persoonsgegevens?
  U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Zo heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 2. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken.

Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.), kunt u gebruik maken van het recht van verzet. Dit kan aangegeven worden via de LIFETIMEMEDIUMS-APP of schriftelijk per mail worden ingediend.

of door een email te sturen aan lifetimemediumsklantenportaal@outlook.com.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice van LIFETIMEMEDIUMS of via e-mail of de contact pagina op de site

 

 1. Waarover wij u verder graag informeren. Wij LIFETIMEMEDIUMS, houd middels het plaatsen van cookies, bezoekersgedrag bij dat wel tot een individu herleidbaar kan zijn. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookie Statement.

Bij het gebruik van de LIFETIMEMEDIUMS-app worden eveneens persoonsgegevens verwerkt en deze verwerking valt onder deze privacy verklaring. Bij het installeren van de LIFETIMEMEDIUMS-app wordt om uw akkoord gevraagd met de gebruikersvoorwaarden van de app en vragen wij toestemming voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Bij het gebruik van de LIFETIMEMEDIUMS-app worden gebruik activiteit gemeten en verwerkt ten behoeve van het bieden van inzicht in uw kosten daarvan en, indien de gebruiker klant is bij LIFETIMEMEDIUMS, deze van advies te voorzien over de hoogte van het termijnbedrag, alsmede het doen van aanbiedingen voor lifetimemediums gerelateerde producten en/of diensten.

Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van u worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren en voorspellen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering wanneer daar sprake van is.

 1. Wijzigingen privacy statement
  LIFETIMEMEDIUMS kan dit privacy statement wijzigen. De laatste versie staat op onze website en bij materiele wijzigingen zal LIFETIMEMEDIUMS rechtstreeks informeren.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16 APRIL 2020 en is in overeenstemming gebracht met de vereisten van de AVG.

 1. Privacy Waarborg
  In 2019 is aan LIFETIMEMEDIUMS het Privacy Waarborg toegekend. Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing. Dit Privacy Waarborg staat voor zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en respect voor de privacyregelgeving.

COOKIE BELEID VAN LIFETIMEMEDIUMS

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen op het moment dat u de website bezoekt. Informatie over uw websitebezoek wordt in de cookies opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden bij een volgende bezoek aan de website. Cookies helpt ons in te zien hoe u onze website gebruikt. Zo kunnen wij de website beter en klantvriendelijker maken.

Cookies blokkeren en verwijderen
Wilt u cookies van onze website (www.lifetimemediums.nl) niet geplaatst hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u eerst onze cookies via uw browser te verwijderen.
U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zou de website minder goed kunnen werken. Het is dan beter om alleen de ongewenste cookies blokkeren. Via de instellingen van uw browser blokkeert u cookies van deze en andere websites.

Weten cookies mijn persoonsgegevens zoals naam en adres?
Nee. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijk gegevens weet een cookie niet. De cookie onthoudt alleen uw internet surfgedrag.

Gebruik van Cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. (Google), die gebruikmaakt van cookies om uw bezoek aan onze website te analyseren en zo uw ervaring op onze website te verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij maken gebruik van functionele/noodzakelijke, analytische en social media cookies.

Functionele en noodzakelijke cookies
Functionele cookies en noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.

Analytische cookies
Wij verzamelen samen met behulp van derden (Google) statistieken over het gebruik van onze website. Deze statistieken helpen ons om onze website te kunnen verbeteren en gebruikersvriendelijk te maken voor u.
Wij maken gebruik van de webanalysedienst van Google Analytics die gebruik maakt van cookies om uw surfgedrag op onze website te analyseren. Deze informatie, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google zij kunnen weer gebruik maken van deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten voor ons te genereren over websiteactiviteiten en om andere services met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan te bieden. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen als dit volgens de wet vereist is of als deze derden de informatie voor Google verwerken.

Social media cookies
Social media cookies maken de functionaliteit van social media websites mogelijk op onze website.
Deze cookies worden zelf door de social media website geplaatst als u op een social media button/link klikt.
De social media partij kan uw IP-adres herkennen als u onze website deelt. Wij van lifetimemediums raden u aan om de privacy- en cookieverklaringen van de social media partij regelmatig te raadplegen.
Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.
Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

Gebruikersovereenkomst
Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik en plaatsen van cookies.
Wij behouden het recht om onze privacy- en cookiebeleid aan te passen. Veranderingen zullen op deze webpagina geplaatst worden. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

OP DEZE WEBSITE DE BESTE BEVEILIGING

Lifetimemediums.nl zorgt voor een secure website.
Voor het gebruik en werking van de website en betalingen op de website van www.lifetimemediums.nl zo veilig en goed mogelijk te houden wordt gebruikt gemaakt van alleen de beste ICT specialist die er telkens voor zorgen dat de website goed bewaakt worden. Wij hebben zowel voor de betalingen die plaatsvinden op dit platform als het gebruik van de website daarom het volgende veiligheidskeurmerk in bezit.