COMPLETE INFO OVER DIT STERRENBEELD

Vissen is het sterrenbeeld van mysticisme, mysterie en het spirituele onbekende. Vissen leven in twee werelden, de echte wereld en de spirituele, of mystieke, wereld, waar ze wat ze ook zien kunnen interpreteren zoals ze zelf willen.

Ze doen dit om de realiteit van pijn en lijden te vermijden. Ze hebben extreme emoties en kunnen zich zowel erg vrolijk als erg slecht voelen. Vissen hebben een formidabel intuïtief vermogen.

De meeste Vissen zijn meestal betrokken bij iets occults of spiritueel. Vissen kunnen andere mensen erg goed begrijpen omdat ze de mogelijkheid hebben om in de geest van een ander te treden en om de motivaties achter een persoon te achterhalen.

Vissen zijn erg vatbaar voor drugsverslaving en neigen vaak een ongezonde levensstijl te volgen, dit komt allemaal door hun eeuwige zoektocht naar henzelf en hun confrontatievrees.

Vissen sterrenbeelden rechtvaardigen hun drugsgebruik door te zeggen dat ze hiermee dichter bij hun ‘spirituele kant’ kunnen komen. Als ze eenmaal doorhebben waarom ze drugs gebruiken, zal het eenvoudiger voor hen zijn om te stoppen. Vissen zijn niet zomaar omver te duwen, iets dat wellicht wel zo kan lijken.

Het is zelfs zo dat ze persoonlijk zó sterk zijn, dat ze zullen staan voor waar ze in geloven. Ze kunnen tevens erg lui zijn, echter zijn ze alleen lui wanneer ze dingen doen waar ze niets om geven. Vissen is het meest gevoelige sterrenbeeld van allemaal.

Eigenschappen Vissen:
Sterke punten:
Toegewijd
Fantasierijk
Accepterend
Barmhartig
Betrouwbaar

Zwakke punten:
Besluiteloos
Overgevoelig
Lui
Escapist
Zelfmedelijden

Vissen en Vriendschap:
Een Vis sterrenbeeld zal alles doen om een vriend in nood te helpen. Ze zijn extreem gevoelig en loyaal. Ze zullen de problemen van een vriend ten harte nemen en zullen het hen eigen maken. Dit is tevens de zwakke plek van een Vis, echter weten de vrienden van een Vis dat de Vis zich aangetrokken voelt tot mensen met serieuze problemen die ernstig hulp nodig hebben, dit doet hen vaak meer kwaad dan goed.

Ook al probeert de Vis de situatie altijd beter te maken, laat ze dit niet doen, omdat ze henzelf en hun identiteit in jouw situatie zullen kwijtraken. Ze hebben een sterke en positieve vriend nodig om zich sterk te houden. Vissen houden van avontuur, nieuwe situaties en sociale evenementen.

Een Vis als vriend zal altijd iets nieuws en spannends in gedachten hebben. Een vriendschap met een Vis resulteert altijd in een zeer rijke en langdurige vriendschap.

Vissen en Temperament:
De persoonlijkheid van een Vis is lastig om te beschrijven, het is een zeer mysterieuze en ongrijpbare persoonlijkheid. Vissen worden geschapen door hun omgeving, ze incorporeren hun ervaringen en omgeving in henzelf.

Ze hebben een extreem medeleven en voelen de pijn van anderen. Als er iets mis is met de wereld dat hen treft, dan treft dit hun erg zwaar; ze nemen zoiets erg ten harte en zullen extreme gevoelens hebben over het desbetreffende probleem.

Wanneer ze vrolijk zijn, dan zijn ze ook extreem vrolijk. Wanneer ze echter verdrietig zijn, dan zijn ze ook extreem depressief.

Vissen en Onafhankelijkheid:
Vissen hebben een dominante partner en rolmodel nodig in hun leven, wanneer ze dit niet hebben, zullen ze zeer snel in een bodemloze put van zelfmedelijden en –ondergang terecht komen.

Wanneer sterrenbeeld Vissen onafhankelijk zijn en geïnspireerd worden door de gebeurtenissen in hun levens, zal hun creativiteit naar boven komen; echter hebben Vissen niet de mogelijkheid om lang alleen te zijn voordat ze over hun denkbeeldige wereld met vrolijke mensen en happy endings gaan dromen. Ze hebben andere mensen nodig om henzelf gegrond en op het juiste pad te houden.

Vissen Diep van Binnen:
Vissen hebben een intuïtief en psychisch vermogen, veel meer dan de andere sterrenbeelden. Ze vertrouwen hun gevoelens, wanneer ze dit niet doen, dan leren ze snel dat hun gevoelens meestal correct zijn.

De ondergang van een Vis sterrenbeeld is zijn/haar gevoeligheid en zijn/haar onvermogen om een ander persoon af te wijzen. Ze houden niet van afwijzing en proberen anderen op dezelfde manier te behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden, ze zullen dus zelden ‘nee’ zeggen uit angst om iemand te kwetsen.

Ze zullen andere personen helpen met hun problemen en vinden dit erg fijn om te doen omdat het vrolijk maken van anderen hen vrolijk maakt. Vissen is het sterrenbeeld van zelfondergang. De mensen die geboren zijn met dit sterrenbeeld zijn niet gevoelig voor ongeluk of ongelukkige gebeurtenissen, ze krijgen henzelf in zo’n situatie door te hebberig te zijn, te lui te zijn en door de neiging te hebben om slechte partners en vrienden uit te kiezen.

Ze willen mensen in hun levens die hun emoties kunnen opschudden omdat ze hiermee hun eigen emotionele stabiliteit kunnen oefenen. Diep van binnen voert de Vis een conflict tussen zijn/haar extreme temperament en zijn/haar tegenstrijdige emoties.

Ze proberen henzelf te lokaliseren in de echte wereld terwijl hun spirituele wereld hun vooruitzicht kan bedekken, ze zullen een situatie te proberen ontsnappen of vermijden i.p.v. deze te confronteren.

De Vis voert een eeuwige strijd om te leren hoe ze hun krachten en hun verbeelding in een positieve en productieve manier kunnen gebruiken. Tevens verlangen ze naar emotionele stabiliteit door hun emoties niet bloot te stellen aan andere mensen, ze hebben hierbij hulp nodig.

Vissen en Zaken:
Vissen worden geadViseerd om geen leiderschap- of hoge posities te vervullen, ze zijn hier te gevoelig voor en hebben tevens niet de zelfdiscipline of het zelfvertrouwen dat nodig is voor zo’n positie. Ze zijn echter zeer goede schrijvers, acteurs, poëzie-schrijvers en muzikanten.

Vissen zijn uitstekend met alles wat betreft het mystieke en het spirituele. Ze zijn extreem creatief en kunnen hun creatieve vaardigheden gebruiken om andere mensen te begrijpen en te inspireren.

Helaas kiezen de meeste Vissen voor de makkelijke weg waardoor ze nooit de mate van beroemdheid bereiken die ze zouden kunnen hebben bereikt. Ze zullen moeten stoppen met het twijfelen aan henzelf omdat ze volledig capabel zijn om goede rolmodellen en leiders te zijn. Mensen kijken echt naar hen op.

Vissen Liefde en Relaties
Zo trek je Vissen Aan:
Praat over spiritualiteit, het occulte, astrologie en alle anderen dingen buiten de echte wereld. Ze zullen gemakkelijk opgaan in een goed gesprek. Hoewel Vissen zich aangetrokken voelen tot mensen met grote problemen die wanhopig hulp zoeken, doet hen dit meestal meer kwaad dan goed.

En hoewel een sterrenbeeld Vis zichzelf meestal aanbied om de situatie te verbeteren, zul je ervoor moeten zorgen dat hij/zij niet al jouw problemen op zich neemt omdat hij/zij zijn/haar identiteit in jouw situatie zal verliezen. Ze hebben een sterke en positieve partner nodig die hem/haar sterk maakt.

Vissen houden van avontuur, nieuwe situaties en van sociale evenementen. Ze zullen altijd zin hebben om vrijwel alles wat jij voorstelt te doen. Breng ze aan het lachen, ze zijn meestal melancholisch en zullen onder de indruk zijn wanneer iemand de mogelijkheid heeft om hen aan het lachten te brengen.

Ze zijn niet heel conservatieve mensen, wees dus niet bang om over onconventionele of rare dingen te praten, tevens kun je ook proberen om wat rare grappen te maken, ze zullen hierdoor onder de indruk zijn. Ze zijn erg gevoelig voor vleierij, geef ze dus complimentjes. Wees gevoelig, gul en zachtaardig, geef ze een comfortabel gevoel wanneer ze samen met jou zijn en alles zal prima verlopen!

Hoe is het om een vrouwelijke Vis te daten:
Vrouwelijke Vissen zijn zeer boeiend en fascinerend. Ze zal een man zich als een man laten voelen door haar behoefte aan bescherming en leiderschap. Ze is charmant, zacht en vrouwelijk. De ultieme bekoorster.

Ze kan recht door de intenties van een man heenkijken en is niet makkelijk voor de gek te houden, de man zal dus eerlijk met haar moeten zijn en haar niet voor de gek houden omdat ze, in plaats van hem te confronteren, ze hem gewoon zal verlaten. Ze zal de man commando’s geven, echter doet ze dit alleen voor zijn eigen bestwil.

Ze zal er voor zorgen dat hij gezond eet en dat hij genoeg slaap krijgt, een beetje zoals hoe een moeder haar kind verzorgt. Ze heeft een man nodig die haar beschermt en koestert. Ze kan soms aan- en afhankelijk zijn, echter zal dit nooit overheersend zijn.

Plaag haar niet en, allerbelangrijkst, wijs haar ideeën niet al te hard af; ze kan namelijk niet goed tegen afwijzing. Ze is extreem romantisch en zal haarzelf in de relatie verliezen. De vrouwelijke Vis is een ultra vrouwelijke verzorgster, de ideale vrouw voor de juiste man.

Hoe is het om een mannelijke Vis te daten:
De mannelijke Vis sterrenbeeld is de ultieme romanticus, een gevoelige man die samen met een vrouw voelt. De mannelijke Vis is het ideale sterrenbeeld voor een vrouw die klaagt dat mannen niet gevoelig genoeg zijn, omdat deze man dat zeker wel is.

Hij heeft echter een onrealistisch beeld wat betreft romantiek en zal zijn liefde verliezen wanneer hij beseft dat de ‘perfecte’ vrouw niet bestaat. Deze man leeft in een droomwereld en heeft een vrouw nodig om hem gegrond te houden.

Hij lijkt altijd de verkeerde vrouw, of een vrouw die hij niet kan hebben – omdat ze bijv. getrouwd is o.i.d. – te kiezen. Hij heeft een vrouw nodig die hem subtiel kan domineren. Ze moet hem beschermen tegen slechte gewoonten en gedachten.

Mannelijke Vissen hebben gevoeligheid, vrijgevigheid en compassie nodig, zorg voor hem en hij zal voor jou zorgen. Een vullende emotionele relatie voor de sterke maar toch gevoelige vrouw.

Druk onder op de knop en lees:

NR 1 Lifetimemediums